Moge ukrajynsjkoju?

#mova #ukrajynsjka #porada

Kolysj vira bula najvaglyvicym vyznatcnykom samobutnostjy. Zaraz vona sutjovo postupyla sja, ale mova zalycaje buty odnym z najvaglyvicym.

Cvydko!

Stosuje dlja budj-jakoji movy. Najprostjice i najcvydce — prosto gyty v pevnomu movnomu seredovyctcji, tobto tobi treba znajty joho i zabuty toho, do kotroho zvyk.

Potcynajec zi vsjyma spilkuvaty sja ukrajynsjkoju, navitj z davnjymy znajomymy. Mogec cukaty dlja tsjoho budj-jaki vypravdavky. Tak, spercu bude hetj pohano, ale bez godnoho dosjvida nijak otrymujec navitj ctcosj prytome. Znajdy novyx znajomyx, kotri majutj sxogi hobi.

Vydyva

Spysok, populjarne. Jakctco tam vypadkovo opynylo sja bohatomovne — teg unykajec. Tse stosuje i novynarnj, jakctco batcyc, ge novyny je takog moskovsjkoju, to unykaj, bo skorjic za vsjoho ukrajynsjka tam macynnyj pereklad.

Pocukovyk

Tut hovorju za Xroma i Quqla. Quql, bo vin poky jedynnyj vidomyj menji pocukovyk, kotryj cukaje za movoju, a ne mistsynoju. Tak, poznatcka «Ukrajyna», na galj, ne zavgdy oznatcaje «ukrajynsjka mova». Tog:

 1. Perejdy sjudy, sposoby:

  • Lacty → Pocukova systema → Keruvannja pocukovymy systemamy
  • PKM na adresnomu polji → Keruvannja pocukovymy systemamy
  • Prosto vvidj v adresne pole:

   chrome://settings/searchEngines
 2. Vydaljajec Jandeks i podibne lajno, jakctco tam take je. Robe sja tse tak: tytsny na trykrapky porutc → Vydalyty zi spysku. A tak, prodovgymo svoje: tytsny na knopku Dodaty.
 3. Tam bude try polja

  • Pocukova systema — to prosto nazva, mogna nazvaty budj-jak, napryklad prosto Quql,
  • Kljutc — teg na svij smak, napryklad q. To zrutcno, koly tcasto gytkujec dekiljkoma pocukovykamy. Umovno maju ctce kljutca b dlja Bynja, todi jakctco ja vvedu b [slovo] v adresnomu polji, to pocuk slova bude v Bynji.
  • URL-adresa z %s zamistj zapytu — najvaglyvica tcastyna. Tut vstav zapyt, kotryj usuvaje moskovsjku:

   https://google.com.ua/search?lr=-lang_ru&safe=off&q=%s
 4. Zroby ustavnym tsej zapyt. Robe sja tse tak: tytsny na try krapky porutc → Ustanovyty za umovtcannjam. Teper mogec cukaty z adresnoho polja bez kljutca.

Hynkoly odnakovo vlaze moskovsjka, todi na pomitc pryxode obmegnyk vyvida jak dodatok.

Utcbove

Spercu zaznatcu, ge je taki ponjattja jak dergavna i uzusna mova, hovirky, slenq itd. Jakctco batcyc jakisj porady ctcodo vgytku slova tcy ctcosj takoho, to je radce stosuje same dergavnoji movy, a ne uzusnoji, tobto pobutovoji. Xotca tcasom porady zaxodjatj i dlja uzusnoji. A ctcodo dgerel dlja utcby tcy tcohosj toho, to radju spysky na Stetsji.