isd

Bohato xto hadaje, ge do tcoho zvykly, tomu take vsjudy tak i je. Ale, tse ne tak, navitj v megax kyrylytsjy.

Read more...

#mova #ukrajynsjka

Balujemo sja z porjadkamy bukv v abettsji i prydajemo dodatkovi smysly. Jakctco batcyc desj v mene spysky, to vony skorjic za vsjoho vporjadkovani za abetkoju, kotra vydobuta tut.

Read more...

#mova #ukrajynsjka #pereklad #porada

Dejaki zauvahy i sposterehy.

Read more...

#mova #ukrajynsjka #porada

Kolysj vira bula najvaglyvicym vyznatcnykom samobutnostjy. Zaraz vona sutjovo postupyla sja, ale mova zalycaje buty odnym z najvaglyvicym.

Read more...

#mova #ukrajynsjka

Zvisno, tut lyce pro dergavnu movu i vymovu. Rozhljanu perevagno kyrylytcnu, a latynytcnu — hetj troxy.

Read more...